صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی‌ صنایع‌ مفید در صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو)
منبع -
مقدمه -
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست