صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16 ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
2 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16 ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
3 دعوت به مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
4 اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی‌ صنایع‌ مفید در صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو) ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
5 تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1402.12.20 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
6 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1402.12.20 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
7 تصمیمات مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ 1402.12.19 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
8 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ 1402.12.19 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
9 دعوت به مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ 1402.12.19 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
10 تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.16 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
سایز صفحه