صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی‌ صنایع‌ مفید در صنعت سیمان، آهک و گچ (سیمانو) ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
2 تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1402.12.20 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
3 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1402.12.20 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
4 تصمیمات مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ 1402.12.19 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
5 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ 1402.12.19 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
6 دعوت به مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ 1402.12.19 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
7 تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.16 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
8 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.16 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
9 دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.16 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
10 دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1402.12.20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
سایز صفحه