صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ (۰.۵۸۲)% %۰.۴۸۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۳.۹۲۶ %۵.۲۰۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۲.۳۳۲ %۳.۷۳۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۱۲.۰۳۲ %۱۲.۹۸۵
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ %۱۲.۷۰۴ %۹.۱۹۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۲۶ %۵.۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۴.۲۸)% (۲.۶۳)%