صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۰.۳۷۹ %۲.۰۷۶
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۷.۹۳ %۶.۸۶۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۶.۹۸۲ %۸.۳۰۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۱.۰۸۱ %۰.۶۶۳
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ %۸.۴۲۶ %۴.۵۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳.۷۵ %۵.۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱.۵۴)% (۲.۶۳)%