صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۷۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۹۸.۳۴
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۷۳۹,۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴,۴۴۱,۹۷۷,۳۷۰.۲۵
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۷۳۶,۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۶۰.۷۱
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۷۳۸,۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳.۶۲
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۷۳۸,۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ (۴۷.۲۳)
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۷۳۸,۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۳,۶۷۶.۶۴
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۷۳۹,۵۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۳۰.۲۴
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۷۴۰,۰۷۰,۰۰۰ ۰ ۰ (۶۷.۵)
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۷۴۱,۵۲۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۶۹.۰۱
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۷۴۱,۹۲۰,۰۰۰ ۰ ۰ (۵۵)