صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز

ردیفنامتعداد
1 شرکت سبدگردان مفید 9,900,000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 100,000
  جمع 10,000,000