صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۸) ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ (۰.۰۴) ۰ (۱۴.۹۴) ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۷ ۰.۳۱ ۱,۱۵۸.۱۸ ۲۱۲.۳۱
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۳۵ ۰.۸۹ ۲۵۷.۰۶ ۲,۴۵۳.۴۳
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱.۲۴ ۰.۱۷ ۸,۹۵۹.۸۱ ۸۹.۲۷
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۲.۷۷) (۰.۸۸) (۱۰۰) (۹۶.۰۸)
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ (۰.۰۷) ۰.۲۵ (۲۲.۶۹) ۱۴۹.۹۵
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ (۱.۵۳) (۰.۷) (۹۹.۶۴) (۹۲.۴)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۴) ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۱۵ (۰.۰۱) ۷۱.۳۹ (۳.۳۹)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (۰.۱۶) ۰.۵۳ (۴۳.۴۸) ۵۹۲.۷۴
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۱۷ (۰.۱۹) ۸۲.۶۵ (۴۹.۱۸)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ (۱.۲۶) ۰.۷۷ (۹۹.۰۳) ۱,۵۵۲.۸۷