صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۲۸ ۰ ۱۸۰.۷۶ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ (۰.۰۹) ۰ (۲۹.۱۴) ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۲۲ (۰.۳۵) ۱۲۰.۹۳ (۷۱.۸)
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۰.۳۳) (۰.۱۹) (۷۰.۰۵) (۵۰.۵۶)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۳) (۰.۲۳) (۶۶.۶۷) (۵۷.۰۱)
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۷۷ ۱.۷۲ ۱,۵۲۴.۳۹ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۴.۱۹ ۴.۲ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۲۷) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۸۳ ۰.۵ ۱,۹۷۸.۹۷ ۵۰۸.۶۹
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱.۰۶ ۰.۷۳ ۴,۶۷۲.۹۹ ۱,۳۳۶.۶۷
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰.۸۶ ۰.۱ ۲,۱۸۶.۴۶ ۴۶.۱۷
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۱.۶۸) (۱.۱) (۹۹.۸) (۹۸.۲۴)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۰.۶۸ ۰.۵۲ ۱,۰۹۴.۷۵ ۵۶۹.۸۲
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۴) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰.۸۵ ۰.۹۷ ۲,۰۹۰.۴۷ ۳,۲۵۰.۷۱
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱.۱۹ ۰.۶۸ ۷,۳۱۴.۰۳ ۱,۱۰۱.۴۳