صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰.۳۸ ۲.۰۸ ۲۹۸.۳۴ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۴.۹۴ ۱.۷۹ ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۹.۷۶
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۲۶ ۱.۱۵ ۱۶۰.۷۱ ۶,۳۳۵.۱۳
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۲ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ (۰.۱۷) ۰ (۴۷.۲۳) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۶۸ ۱.۴ ۴۳,۶۷۶.۶۴ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۶۷ ۰.۲۹ ۱,۰۳۰.۲۴ ۱۸۴.۱۲
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ (۰.۳۱) ۰.۰۸ (۶۷.۵) ۳۴.۰۷
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۳۶ ۰.۲۲ ۲۶۹.۰۱ ۱۲۳.۶۶
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۲۲) (۰.۱۲) (۵۵) (۳۴.۵۱)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ (۰.۱۱) ۰.۱۱ (۳۲.۸۷) ۴۸.۲
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۴۷ ۰.۱۱ ۴۵۰.۶۱ ۴۷.۳۹
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۵۱) (۰.۴۱) (۸۴.۲۹) (۷۷.۳۸)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰.۳۴ (۰.۱۲) ۲۴۳.۰۶ (۳۴.۳۶)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۸) (۰.۵۱) (۹۴.۶۶) (۸۴.۲۶)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۴) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰