صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
متن خبر

به استحضار می‌رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید طبق ماده 31  اساسنامه، با موضوع اصلاح بند 3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق، روز چهارشنبه مورخ 1403/03/16 ساعت  9 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، تشکیل می‌گردد.

پیوست